Co pro vás dělám?


O mně


Miluju dotek dřeva a miluju dotek lidský jak na úrovni fyzické, tak na úrovni metafyzické.
Jsem truhlář, kterému učarovala kraniosakralní biodynamika.
Je v ní všechno.


Úspěšně jsem 14.5.2018 ukončil profesionální trénink NeuroEnergethic Therapy www.wellnessinstitute.net

Začal jsem v tomto institutu pracovat jako asistent Rogera Gilchrista www.wellnessinstitute.net,jehož první Profesionální tréning proběhl v říjnu 2018 v www.csosteopatie.cz - Principy energetické medicíny v léčivých uměních

Michael Kern - asistence na semináři v listopadu a prosinci 2018 pod patronaci Asociace ČATKSB www.kranio.eu s tématem- Tekutinová pole a síly tekutin.

Jsem absolvent dvouletého profesionálního tréninku Craniosakrální biodynamiky který začal v roce 2008.
www.csinstitut.cz
Na tomto Institutu jsem také pokračoval další dva roky jako asistent.
Jsem členem České asociace terapeutů kraniosakralni biodinamiky www.kranio.eu

Dále jsem absoloval postgraduály:
Bhadrena Tschumi Gemin – Stillnes : the Alchemical Nature of Craniosacral Biodynamics www.icsb.ch v roce 2012
Abha Sajwel – Zážehy bytí www.csinstitut.cz v roce 2012
Roger Gilchrist – Psychospiritual Implications of Nerve Facilitation na www.wellnessinstitute.net v roce 2013
Roger Gilchrist –Craniosacral Biodynamics and NeuroEnergetic Therapy v roce 2014.
Roger Gilchrist – Energy Medicine and Polary Therapy v roce 2015
Roger Gilchrist - Nervous System Resiliency v roce 2015


Roger Gilchrist - Psychoneuroimmunology and Biodynamic Practices v květnu roku 2016
Michael Kern - Connecting to The Source - Assistence na semináři květen 2016 www.cranio.co.uk

Roger Gilchrist - The Original Matrix and the Embodiment of Form v říjnu 2016
Roger Gilchrist - Advances in NeuroEnergetic Therapy v březnu a dubnu 2017
Mike Boxhall - Presence in Stillness v lednu 2018 www.stillness.co.uk


V současné době studuji Distance Laerning na Welnes Institutu www.wellnessinstitute.net

Současně studuji formou bloků v tříletém profesionálním výcviku NeuroEnergetickou medicínu - www.wellnessinstitute.net

a připravuji se na asistenci u postgaduálním kurzu u Michael Kern - Spojení se zdrojem - Prohloubení vrozeného plánu léčení v prosinci tohoto roku. www.cranio.co.uk

Principy metody


Kraniosakrální biodynamika (KSB) je velmi jemná neinvazivní práce se systémem člověka, která se vyvinula z klasické osteopatie a kraniosakrální terapie (KST). Podporuje moudrost těla a jeho schopnost znovunalezení rovnováhy a zdraví. V biodynamice vycházíme z toho, že náš psychofyzický systém se během dne a noci neustále sám reguluje a obnovuje. Zdraví je v samotném základu neustále přítomno a pokud má možnost, projeví se jako životní síla. Kraniosakrální biodynamika vnímá člověka jako holistickou bytost, zahrnující v sobě různé úrovně. Snadno vnímáme svoji úroveň tělesnou, emocionální a mentální. Dále je zde nervový systém, lymfatický systém, vnitřní orgány, energetické tělo a množství dalších úrovní, které jsme schopni také vnímat, pokud se na ně zaměříme. Vše tvoří dokonalý a složitě provázaný celek. Jakmile nastane změna v jedné úrovni, projeví se následně i v těch ostatních.

Biodynamický přístup klade důraz na Zdraví, které je zde již od samého počátku a na jeho projev – životní sílu – která udržuje náš život a zdraví. Životní síla nebo někdy také Dech života se projevuje na všech úrovních také jako pohyb. Každá buňka, orgán, sval a kost neustále vykonává jemný pohyb v určitém rytmu. Tyto pohyby a rytmy je možné citlivýma rukama vnímat, kdekoliv na těle a také je možné rozpoznávat proudění energií a tekutin v tkáních. Pokud je proudění plynulé a silné a pohyby segmentů těla jsou pravidelné, je v těle udržováno zdraví a harmonie.

Rozdíl biodynamiky a masáže


I když kraniosakrální terapie pracuje pomocí dotyku, nejedná se o masáž.

Základním rozdílem je celkový přístup terapeuta a způsob dotyku. Při masáži působí masér tlakem, pohybem či silou na tělo klienta, účinné síly tedy přicházejí od maséra, z vnějšku klientova těla. Masér tyto síly aplikuje, aby v klientově těle něco uvolnil, rozproudil, změnil.

V kraniosakrální terapii je dotyk formou naslouchání, poskytuje podporu a zpětnou vazbu tělu klienta a jeho vnitřním přirozeným procesům. Účinné síly neaplikuje terapeut, ani fyzicky ani “energeticky”. Terapeut vnímá síly a procesy v těle klienta, doprovází je svýma naslouchajícíma rukama a tím jim umožňuje projevit se a pracovat. Změna tak vychází zevnitř z těla klienta. Dotek je formou interakce, který tuto změnu usnadňuje.

Průběh kraniosakrální terapie je narozdíl od většiny masáží poměrně statický, klient leží oblečen, většinou na zádech, nebo na boku a délka spočinutí v jednotlivých dotecích může být relativně dlouhá – i 30 min. To klientovi umožňuje obrátit pozornost k intenzivnímu vnímání procesů ve svém těle.

Důležitým rozdílem je, že při kraniosakrální terapii se terapeut nezaměřuje na problémy, tzn. blokády, bolestivá místa, a nemění je vnějším působením. Zaměřuje se na projevy zdravého fungování organismu jako celku. Těmto projevům naslouchá a podporuje je, a tak umožňuje organismu klienta nejprve dočerpat energii a pak řešit problém vlastními silami.

Dalším rozdílem je důraz na celek v kraniosakrální terapii. I když se terapeut dotýká klienta na určitém místě těla, vždy vnímá jak lokální procesy tak i jejich vztah k celku. Terapeut nechce odstranit problém na určitém místě, ale umožnit organismu jako celku přejít k lepšímu celkovému fungování. Tělo přitom blokády uvolní samo, jakmile to pro něj bude možné.

Historie a vývoj


I když se novodobá historie kraniosakrální biodynamiky odvozuje původně z osteopatie, našli bychom práci zaměřenou na vnímání a podporu jemných pohybů energie v lidském těle i v dalších kulturách v dávné minulosti.

Američtí osteopaté pracovali se zprůchodněním fyzického systému pomocí vnějších manipulací. Za zakladatele osteopatie je považován Dr. A.T. Still, který působil v druhé polovině 19.století. Dr. Still byl inspirativním učitelemDr. W.G. Sutherlanda, který objevil rytmické působení životních sil v lidském těle. Toto působení nazval Dechem života. Jeho práce se z původního mechanického působení orientovala spíše k přítomnému vědomému naslouchání celistvosti svých pacientů.

Dr. J.E. Upledger otevřel kraniosakrální vzdělání i laikům, do té doby bylo totiž zcela doménou lékařů. Dr. Upledger se velkou měrou zasloužil o rozšíření terapie a výcvik desítek tisíc terapeutů ve svém Institutu. Jeho přístup bývá označován jako kraniosakrální osteopatie, nebo také kraniosakrální terapie.

Další učitelé navázali zejména na pozdní zkušenosti Dr. Sutherlanda a rozvinuli jemnější méně invazivní způsob práce, který je orientován na naslouchání jemným životním silám systému člověka. Tento způsob práce je označovám jako kraniosakrální biodynamika.

Je možné zde zmínit například Franklyna Sillse, Micheala Kerna, Charlese Ridleyho, Bhadrenu Tschumi Gemin. Biodynamika je neustále se vyvíjející metodou, která ve svém rozvoji reflektuje nejnovější objevy na poli kvantové fyziky, embryologie i práce s traumatem.

ANDREW TAYLOR STILL (1828-1917)
Praotcem kraniosakrální terapie je zakladatel osteopatie, Dr. Still . Osteopatie je založena na filozofii, že všechny tělesné systémy jsou propojené. Dr. Still věřil, že tím, že opraví problémy v tělesné struktuře pomocí manipulativní léčby, výrazně se posílí schopnosti těla fungovat a léčit se. Propagoval také myšlenku preventivní medicíny a schvaloval filosofii, že lékaři by se měli spíše zaměřit na léčbu pacienta jako celku, než jen na jeho nemoc. Na základě této filozofie, dr. Still otevřel první školu Osteopatické medicíny v Kirksville, Missouri v roce 1892.

Kdy pomáhá?


Kraniosakrální biodynamika pracuje s celkovým fungováním psychofyzického systému člověka, a proto pomáhá při široké škále obtíží. Uvolňuuje napětí z pojivových tkání, orgánů, proto je vynikající na léčbu fyzických obtíží. Podporuje přirozenou regulaci nervové soustavy a to centrální, periferní i autonomní, což jí umožňuje působit i na psychosomatické obtíže. Umožňuje dokončení či regulaci vývojových procesů.

Fyzické obtíže
• bolesti zad a šíje
• ke zmírnění bolestí vycházejících z páteře, bolestí kloubů při degenerativních změnách
• při problémech s čelistmi, dutinami a dysfunkcích v oblasti ušní, oční, nosní

Neurologické obtíže
• jako podpůrná léčba bolestí hlavy a u migrén
• zánět trojklaného nervu, bolest čelistního kloubu, paréza nervu
• ke zmírnění chronických bolestí např. u fibromyalgie

Trauma a postraumatické symptomy, deprese
• deprese – opakovaná ošetření KSB výrazně zlepšují celkový psychický stav
• fyzická traumata, operace, úrazy
• psychická traumata, rozpuštění emocionálních šoků a silného stresu
• nespavost, problémy s příjmem potravy

Pro těhotné a děti
• rozpouští problémy vztahující se k traumatickému porodu, či obtížím v prenatálním odbdobí (koliky, přílišná plačtivost apod.)
• vhodné jako příprava na porod a poporodní integrace
• pro hyperaktivní děti a děti s poruchami učení
• u začínajících růstových problémů u dětí (skolióza, lordóza, Scheuermann)

V procesu osobního růstu
• prohlubuje uvědomování si sebe a těla
• integruje tělo-mysl-duši
• harmonizuje nervový systém
• zmírňuje stres a napětí

Práce se zdroji


Nedílnou součástí biodynamického ošetření je práce se zdroji. Tento pojem v kraniosakrální biodynamice používáme pro označení věcí, činností, vztahů, našich vnitřních kvalit, které nás posilují, přinášejí nám potěšení, vyvolávají v nás pocit bezpečí – to vše jsou “zdroje”. Zdroje nám přinášejí radost, energii, zakotvení, pocit smyslu.

Během života prožíváme však i události, které překračují naši schopnost zvládnout je bez následků – nehody, dlouhodobá období stresu apod. Z nich si naše fyziologie odnáší zátěž, která se dříve či později projeví ve formě nejrůznějších symptomů. To, co umožňuje našemu tělu i nám vrátit se ke zdraví, jsou zdroje.

Průběh ošetření


V následujících řádcích vám příblížíme průběh běžného kraniosakrálního ošetření.

Úvodní rozhovor – ošetření začíná úvodním rozhovorem, během kterého terapeut zjistí váš záměr, dotáže se na anamnézu a na vaše zdroje. Dále vám pomůže spojit se se svým tělem a a uvolnit se v bezpečném a přijímajícím prostředí.

Zajištění pohodlí na masážním stole – terapeut zajistí, aby se vám na masážním stole leželo co nejpohodlněji. Pohodlná poloha vám umožní mít z terapie maximální užitek. Svou polohu můžete plně přizpůsobit potřebám svého těla.

Úvodní usazení – terapeut vám pomůže spojit se s některým se vašich zdrojů, aby vaše tělo mohlo plněji relaxovat a spojit se vlastními uspořádavajícími procesy. Sám se pak na chvíli spojí se svým tělem a svými zdroji, aby se připravil na práci s dotekem.

Dotek a hlubší usazení – terapeut vám nabídne kontakt. Nejprve to bývá kontakt na periferii těla, na nohou či na hlavě. V tomto doteku pokračujete v hlubší relaxaci a terapeut pomalu začíná vnímat celkové uspořádávající síly vašeho organismu.

Léčebné procesy – s prohlubující se relaxací vyvstávají do popředí léčebné procesy. Může se jednat o celkové čerpání “životních sil”, nebo ve vaší pozornosti vyvstane, “ožije” konkrétní místo, ke kterému se terapeut přesune, aby tento lokální terapeutický proces podpořil přímým dotykem. Může se jednat o práci s páteří, kloubem, vnitřním orgánem, ale i s konkrétním nervem nebo s oblastí mozku, či míchy.
V této fázi máte možnost pozorovat dění ve svém těle. Procesy mohou mít podobu tahu, či tlaku, houpaní, vytváření prostoru či proudění nebo spojování.

Integrace – v závěru ošetření vás terapeut kontaktuje opět na periferii, aby tělu umožnil změny zaintegrovat. V této fázi můžete prožívat stavy hlubokého klidu a rovnání svého těla ke střední ose.

Závěrečný rozhovor – ošetření uzavírá závěrečný rozhovor, během kterého můžete s terapeutem ošetření zreflektovat, a zeptat se jej na případné otázky. Tento rozhovor je důležitou součástí přechodu ze stavu hluboké relaxace do běžného fungování.

Po ošetření – ošetření nekončí v okamžiku, kdy se rozloučíte s terapeutem. Některé změny se mohou integrovat i několik dní. Dopřejte si proto po ošetření volnější režim.

Objednejte se na ošetření


Ošetření a konzultace CS biodynamika s Janem Kolářem 1000,- Kč (90 min.)
Při zakoupení permanentky na 5 ošetření nabízíme 10% slevu. Možnost hromadných objednávek s fakturací. K dispozici také dárkové poukázky.

Pro objednání mě kontaktujte na +420 777 157 469 nebo kolda@kolda.cz.